Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

Usługi księgowo-podatkowe

Swoim klientom oferujemy profesjonalną obsługę rachunkową, prowadzoną przez licencjonowanych księgowych i finansistów.

Zakres czynności wchodzących w skład usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu, karty podatkowej

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych braków lub błędów;
 • Księgowanie dokumentów w programie finansowo-księgowym SYMFONIA FK, GRAF-SOFT
 • Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego oraz ich wysyłanie lub osobiste składanie (w zależności od położenia urzędów);
 • Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych Klienta;
 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

 • Aktualizacja zgłoszonych danych NIP;
 • Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT;
 • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT;
 • Składanie miesięcznych deklaracji VAT;
 • Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu;
 • Obsługa dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej;
 • Sporządzanie planów amortyzacji;
 • Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków niskocennych.

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy;
 • Bieżąca obsługa pracowników:
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
  • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach;
  • sporządzanie świadectw pracy.
 • Sporządzanie list płac, w tym także „pasków”, przelewów;
 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń, w tym:
  • chorobowych;
  • urlopowych;
  • za nie wykorzystany urlop.
 • Naliczanie świadczeń urlopowych;
 • Naliczanie podatku od płac;
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Prowadzenie kart urlopowych;
 • Naliczanie składek ZUS;
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP.

Cennik
 • Ryczałt / karta podatkowa: od 70 zł
 • Ryczałt / karta podatkowa + ewidencje VAT: od 100 zł
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów bez VAT: od 100 zł
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów + ewidencje VAT: od 120zł
 • Kadry i płace
 • Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło: 35 zł
  • (cena obejmuje przygotowanie rozliczenia rocznego PIT 11, PIT 8A, PIT 8B)
 • Księgi handlowe: : od 400 zł
 • Inne usługi
 • Indywidualne ustalanie planu kont wraz z dokumentacją: 350 zł
 • Sporządzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki: 350 zł
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty: 8 zł/szt.
 • Sporządzanie not odsetkowych: 6 zł/szt.
 • Sporządzanie not korygujących: 6 zł/szt.

Wszystkie informacje na: www.sumuslex.pl

 


Strona główna Strona główna Kontakt Kontakt
COPYRIGHT © 2011 MBE Szczecin - ALL RIGHTS RESERVED